แพทย์แผนจีน เป็นการรักษาแบบองค์รวม เน้นการปรับสมดุลภายในร่างกาย รักษาด้วยวิธี การฝังเข็ม การกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การนวดทุยหนา การครอบแก้ว ครอบกระปุก การรมยา การกัวซา กวาซา และการรักษาด้วยยาจีน