วิตามิน มีทั้งสิ้น 13 ชนิด ได้แก่ วิตามินเอ (A), วิตามินบี1 (B1), วิตามินบี2 (B2), วิตามินบี3 (B3), วิตามินบี5 (B5), วิตามินบี6 (B6), วิตามินบี7 (B7), วิตามินบี9 (B9), วิตามินบี12 (B12), วิตามินซี (C), วิตามินดี (D), วิตามินอี (E) และวิตามินเค (K)