กัญชารักษาโรคมะเร็งได้.. จริงมั๊ย?

กัญชา รักษาโรคมะเร็งได้ จริงมั๊ย
กัญชา รักษาโรคมะเร็งได้ จริงมั๊ย

จริงหรือหลอก เรื่อง กัญชารักษาโรคมะเร็งได้ จากกรณีที่มีแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรคมะเร็ง ทำให้หลายต่อหลายคนที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายนี้ ต่างเสาะแสวงหากัญชาเพื่อนำมารักษาโรคตามคำบอกเล่า แต่… กัญชารักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือ??

กัญชารักษาโรคมะเร็งได้ จริงมั๊ย อย.มีคำตอบ
กัญชารักษาโรคมะเร็งได้ จริงมั๊ย อย.มีคำตอบ

“กัญชา” จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศได้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยมีข้อบ่งใช้ของยาใบบางอาการของโรค เช่น

  • กัญชาใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
  • กัญชาช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
  • กัญชารักษาภาวะปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และ
  • กัญชารักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อย่างไรก็ตามการนำกัญชามาสักด เพื่อทำยารักษาโรค ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนทางการแพทย์แผนไทยที่มีการระบุไว้ชัดเจนว่า กัญชานั้นสามารถนำมารักษาโรคในกลุ่มใดได้บ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ ตำรับยากัญชา จากตำรับยาชาติ สู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนยาที่รับรองโดย อย.นั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่า สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

สำหรับประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดให้สามารถนำกัญชาและสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เว็ปไซต์: https://oryor.com