สารสกัดกัญชา รักษาโรคอะไร?

สารสกัดจากกัญชา สามารถรักษาโรคได้
สารสกัดจากกัญชา สามารถรักษาโรคได้

กัญชาถูกปลดล็อกจากการเป็นสารเสพติดระดับหนึ่ง เพราะสารสกัดกัญชา มีสรรพคุณของกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยจากผลการวิจัยต่างๆ การสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เริ่มนำสารสกัดกัญชาเพื่อใช้รักษาผูู้ป่วยของโรคบางอาการที่ระบุไว้ชัดเจน และผู้ป่วยบางกลุ่มที่เริ่มทดลองการใช้สารสกัดกัญชารักษา

กัญชาในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นสารเสพติดประเภท 5 ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 และไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายกัญชาทางการแพทย์

สารสกัดกัญชา รักษาโรคอะไร?
สารสกัดกัญชา รักษาโรคอะไร?

สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 1. สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน
  • ภาวะคลื่อนไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  • โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยา
  • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกปราทเสื่อมแข็ง
  • ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล
 2. สารสกัดกัญชา น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือการวิจับเพิ่มเติม ในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผล เพื่อใช้สนับสนุนการนำมาใช้
  • โรคพาร์กินสัน
  • โรคอัลไซเมอร์
  • โรควิตกกังวลทั่วไป
  • ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง
  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
 3. สารสกัดกัญชา อาจมีประโยชน์ในการรักษาแต่ยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอ ในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผล ซึ่งต้องศึกษาวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองก่อนนำมาศึกษาวิจัยในมนุษย์
  • การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็ปไซต์: www.dms.moph.go.th