วิตามิน มีทั้งสิ้น 13 ชนิด ได้แก่ วิตามินเอ (A), วิตามินบี1 (B1), วิตามินบี2 (B2), วิตามินบี3 (B3), วิตามินบี5 (B5), วิตามินบี6 (B6), วิตามินบี7 (B7), วิตามินบี9 (B9), วิตามินบี12 (B12), วิตามินซี (C), วิตามินดี (D), วิตามินอี (E) และวิตามินเค (K)

วัคซีน (Vaccine) คือ สารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าสู่ร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค ในวัคซีนมีเชื้อโรคที่ไม่ทำให้เกิดโรค ได้มาจากส่วนประกอบของเชื้อโรค เชื้อโรคที่ตาย หรืออ่อนฤทธิ์แล้ว เมื่อร่างกายได้รับวัคซีน ก็จะมีคู่ซ้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย สมาคมฯ จัดการแข่งขันแบดมินตันระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สมาคมฯ สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

บุคคลอันตรายระดับสูง เหตุจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ขาดจิตสำนึกและความสำนึกผิด เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่แสดงออกทางอารมณ์และไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไซโคพาทเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ ในกลุ่มบุคลิกภาพต่อต้านสังคม