ข้อห้ามการทำกายภาพบำบัด รู้ก่อนทำ เพื่อความปลอดภัย ข้อดีของการทำกายภาพบำบัด (Physical Therapy) มีมากมาย แต่มีข้อห้ามก่อนทำกายภาพบำบัดที่คุณต้องรู้

การทำกายภาพบำบัด ศาสตร์แห่งการรักษาสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมการเคลื่อนไหว และบรรเทาอาการปวดด้วยวิธีการการส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ จากเทคนิคต่างๆ ของนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น พื้นฐานสำคัญสู่การบำบัดร่างกายด้วยกายภาพบำบัด ความสำคัญของการเข้าใจกายวิภาคศาสตร์สำหรับการรักษาด้วยกายภาพบำบัด อธิบายว่าความรู้ด้านนี้ช่วยให้ผู้รับการรักษาเข้าใจกลไกการรักษา มีส่วนร่วมในการบำบัด และฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัดในกรุงเทพฯ ศูนย์กายภาพบำบัดครบวงจร ดูแลทุกปัญหาปวดเมื่อย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระดูแลโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ