คลินิกกายภาพบำบัด (physical therapy clinic) งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายชื่อคลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายชื่อคลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รวมรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัด และศูนย์กายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รวมรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัดในกรุงเทพฯ ศูนย์กายภาพบำบัดครบวงจร ดูแลทุกปัญหาปวดเมื่อย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระดูแลโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัด (Physical therapy) เป็นศาสตร์วิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งให้บริการเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ของการส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

การทำกายภาพบำบัด ควรทำภายใต้การดูแลและคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาต นักกายภาพบำบัดจะประเมินอาการและออกแบบโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยดูตามอาการและช่วงวัย การทำกายภาพบำบัดของนักกายภาพบำบัด จะให้บริการที่ศูนย์กายภาพบำบัด หรือคลินิกกายภาพบำบัดของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

คลินิกกายภาพบำบัด (physical therapy clinic) และศูนย์กายภาพบำบัด (physical therapy center) เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการและรองรับผู้ป่วยที่ที่ต้องรับบริการทางด้านการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย ศูนย์กายภาพบำบัดมักมีอุปกรณ์ออกกำลังกายพิเศษและอุปกรณ์อื่นๆ ที่นักกายภาพบำบัดใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมาย นักกายภาพบำบัดอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การยืดกล้ามเนื้อ และการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น

ศูนย์กายภาพบำบัดสามารถช่วยผู้คนที่มีอาการต่างๆ ได้มากมาย รวมถึง:

อาการปวดหลัง
อาการปวดคอ
อาการปวดข้อ
การบาดเจ็บจากกีฬา
การฟื้นตัวหลังการผ่าตัด
โรคข้ออักเสบ
โรคอัมพฤกษ์อัมพาต
โรคพาร์กินสัน
หลอดเลือดสมอง
ศูนย์กายภาพบำบัดสามารถเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย หากคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือสูญเสียการทำงาน ทางกายภาพบำบัดอาจช่วยได้

รายชื่อคลินิกกายภาพบำบัด และศูนย์กายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟ้นฟู โรงพยาบาลรัฐบาล

คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่าวอัมพฤกษ์/อัมพาต เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ข้อยึดติด ข้อหลวม เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องดึงกระดูกสันหลัง เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อหรือเพื่อลดปวด ตลอดจนการรักษาด้วยการดัดดึงกระดูกสันหลัง และการรักษาด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย

หน่วยบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง : อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น3 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ12 ถนนพระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02 218 1100

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00น.
เสาร์ 9.00-19.00น.
อาทิตย์ 9.00-16.00น.
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-2181100

จอดรถได้ในสนามกีฬาแห่งชาติ หรือ ด้านข้างคณะสหเวชศาสตร์

(สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)


คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาด้วยการดัดดึงกระดูกสันหลัง และการรักษาด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย (ควรโทรนัดล่วงหน้า)

 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น., เสาร์ 9.00-19.00 น., อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
 • ที่ตั้ง ชั้น 14 อาคารจุฬาพัฒน์ 14 254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทรศัพท์ 0 2218 1100
 • Email pt.ahs.chula@gmail.com
 • เว็บไซต์ www.pt.ahs.chula.ac.th/clinic
 • Facebook www.facebook.com/PT.Chula/

หน่วยกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หอผู้ป่วย และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.

ห้องกายภาพบำบัด 1 – 4 อาคาร ส.ธ. ชั้น 9 เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.

 • โทรศัพท์ 02 256 4433
 • โทรศัพท์ 02 256 5346 , 5348 (นัดคลินิกนอกเวลา)

เว็บไซต์หน่วยงาน

https://rehabmed.md.chula.ac.th/contact/

รายชื่อคลินิกกายภาพบำบัด และศูนย์กายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟ้นฟู โรงพยาบาลเอกชน

คลินิกกายภาพบำบัด บางกอก ฟิสิโอเทอราปี เซ็นเตอร์

 • เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 20.00 น.
 • ที่ตั้ง 39 บูเลอวาร์ด เอ็กเซ็กคูทีฟ เรสซิเดนซ์ ชั้น 2 (Shop 2-01 & 2-04) 39-41 ซ. พร้อมจิตร แขวงคลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ 092-275-5090, 02-160-0333
 • ไลน์ @bpcphysio
 • อีเมล contact@bpcphysio.com
 • Messenger @bpcphysiocenter


บทความของ โครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง กายภาพบำบัดและการนวดช่วยดูแลสุขภาพ บรรเทาอาการผ่านการเรียนรู้กายวิภาคจากสื่อออนไลน์


*ที่มาข้อมูลและรูปภาพประกอบ:
 • เว็บไซต์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (https://rehab.redcross.or.th/หน่วยงาน/งานกายภาพบำบัด/)
 • เว็บไซต์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.pt.ahs.chula.ac.th/)
 • เว็บไซต์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู (https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/dept/ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู/)
 • เว็บไซต์รูปภาพฟรี (https://www.freepik.com/)
 • เว็บไซต์รูปภาพฟรี (https://www.pixabay.com/)