คีเลชั่นบำบัด คือ การล้างพิษหลอดเลือด (Chelation Therapy) หรือการล้างสารพิษ (Recovery Blood) ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สามารถใช้วิธีการล้างพิษหลอดเลือด หรือ คีเลชั่นบำบัด เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดบายพาส (Bypass) ได้มากถึง 80%